Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ι.ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016