Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Ως Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος χαρακτηρίζεται ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικό Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και δεν τον υποκαθιστά.

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι πρακτικά μία υπηρεσία προληπτικού ελέγχου οποιουδήποτε υποσυστήματος (ή και ολόκληρου) του οχήματός σας.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει το όχημά του σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης και να ζητήσει να ελεγχθεί σε ένα ή περισσότερα συστήματα και να του χορηγηθεί σχετικό πρακτικό.

Πού είναι χρήσιμος ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος;

 Οι περιπτώσεις που ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος θα σας βοηθήσει είναι:

  • Στην αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος, για να μπορέσετε να ελέγξετε την πραγματική του κατάσταση από έναν διαπιστευμένο φορέα
  • Στον έλεγχο τυχόν επισκευής που πραγματοποιήσατε στο όχημά σας
  • Στο έλεγχο της ασφάλειας του οχήματός σας σε κάποιο μεγάλο ταξίδι
  • Στην περίπτωση που παρατηρείτε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου στο όχημά σας
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο