Κατάθεση Πινακίδων

Κατάθεση Πινακίδων

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε κατάθεση πινακίδων του οχήματός σας (αυτοκινήτου ή μηχανής), θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ή όπως έχει ευρύτερα γνωστό τα τελευταία χρόνια, να δηλώσετε το όχημά σας σε ακινησία.

Η ακινησία είναι ο μόνος νόμιμος και χωρίς κανένα απολύτως κόστος τρόπος που μπορεί να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης και να μην καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας του οχήματός του, χωρίς φυσικά να αρθεί η κυριότητά του.

Κατάθεση πινακίδων μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών που απαιτούν αρκετό χρόνο για να αποκατασταθούν ή σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να αποχωριστεί κάποιο παλαιό όχημα.

Αν αποφασίσετε πως η κατάθεση πινακίδων είναι η σωστή επιλογή, θα πρέπει να ακολουθήσετε μία ιδιαιτέρως απλή και σύντομη διαδικασία, αυτή της ψηφιακής κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας.

Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφθείτε την αρμόδια πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η είσοδος στην παραπάνω πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Μετά την είσοδό σας επιλέξτε «Ψηφιακή Ακινησία/Άρση»

Στην οθόνη που εμφανίζεται, θα πρέπει να επιλέξετε ή να καταχωρήσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του επιβατικού ή της μοτοσυκλέτας Ι.Χ. και στη συνέχεια να αναζητήσετε την κατάστασή του οχήματος.

Εφόσον το όχημα βρίσκεται σε «ΚΙΝΗΣΗ», μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ακινησίας.

Ανοίγοντας την εφαρμογή, εμφανίζονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος της αίτησης (σε περίπτωση ενός ιδιοκτήτη τα στοιχεία αυτού, σε περίπτωση περισσότερων του ενός, αυτού που υποβάλει την αίτηση).

Οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της εφαρμογής.

Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται τα στοιχεία της αίτησής του, τα οποία είναι:

  • Tο είδος της αίτησης, το οποίο μπορεί να είναι: i) Αρχική (η δήλωση είναι η πρώτη στην τρέχουσα διαδικασία μεταβολής της κατάστασης του οχήματος από κίνηση σε ηλεκτρονική ακινησία. Κάθε φορά που εκκινεί μια νέα διαδικασία αλλαγής δημιουργείται μια αρχική δήλωση). ii) Τροποποιητική (η δήλωση τροποποιεί προηγούμενη δήλωση – είτε αρχική, είτε προηγούμενη τροποποιητική)
  • Η κατάσταση της αίτησης, η οποία μπορεί να είναι:  i) Προσωρινή: Δεν έχει υποβληθεί ακόμη η αίτηση, ωστόσο μπορείτε να την αποθηκεύσετε και να την επεξεργαστείτε σε επόμενο χρόνο. ii) Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση) – Μόνο στις περιπτώσεις πολλαπλών συνιδιοκτητών/κατόχων: Η αίτηση έχει υποβληθεί από έναν ιδιοκτήτη και για μεταβεί στην κατάσταση της οριστικοποιημένης απαιτείται η έγκριση από κάθε ένα συνιδιοκτήτη/κάτοχο. iii) Οριστικοποιημένη: Έχει υποβληθεί η αίτηση και η κατάσταση του οχήματος έχει μεταβληθεί από «ΚΙΝΗΣΗ» σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΚΙΝΗΣΙΑ».
  • Αριθμός αίτησης: δίνεται αυτόματα από το σύστημα
  • Ημερομηνία αίτησης: η τελευταία ημερομηνία μεταβολής της αίτησης. 

Έπειτα, συμπληρώνετε τα στοιχεία της αίτησης (η κατάσταση της οποίας είναι προσωρινή) και έχετε τις εξής επιλογές:

  1. Να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση.
  2. Να αποθηκεύτε προσωρινά την αίτηση, ελέγχοντάς την παράλληλα (για πιθανές παραλήψεις). Η αίτηση αποθηκεύεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα δηλαδή και αν περιέχει λάθη (για παράδειγμα δεν έχει συμπληρωθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο).
  3. Να διαγράψετε την τρέχουσα αίτηση (προσωρινή ή υποβληθείσα αλλά εκκρεμούσα προς έγκριση από το σύνολο των ιδιοκτητών).
  4. Να υποβάλετε την αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε Οριστικοποιημένη, στην περίπτωση ενός κατόχου/ιδιοκτήτη και σε Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση) στην περίπτωση περισσότερων του ενός κατόχων/ιδιοκτητών.

Όσο η αίτηση παραμένει σε προσωρινή κατάσταση και εφόσον το όχημα έχει περισσότερους του ενός συνιδιοκτήτες/κατόχους μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν τη διαδικασία δικών τους αιτήσεων ηλεκτρονικής ακινησίας, διατηρώντας τες σε κατάσταση προσωρινής αίτησης. 

Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στη δική του προσωρινή αίτηση και όχι στων άλλων. 

Ωστόσο, η πρώτη αίτηση που από κατάσταση προσωρινής θα μεταβληθεί σε «Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση)», μέσω της υποβολής της, θα απενεργοποιήσει όλες τις άλλες προσωρινές αιτήσεις για το συγκεκριμένο όχημα. 

Στην συγκεκριμένη αίτηση θα έχουν πρόσβαση, πλέον, όλοι οι συνιδιοκτήτες ώστε να μπορούν να την εγκρίνουν. 

Παράλληλα ενημερώνονται οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες (πέραν αυτού που υπέβαλε την αίτηση) ότι έχει υποβληθεί αίτημα και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η έγκριση του συγκεκριμένου αιτήματος από αυτούς. 

Η ενημέρωση γίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχει δηλωθεί ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet. 

Μετά την έγκρισή της από το σύνολο των ιδιοκτητών μεταβάλλεται η κατάσταση του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ» και η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε «Οριστικοποιημένη». 

Αν η αλλαγή στο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τότε η κατάσταση της αίτησης δεν μεταβάλλεται από «Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση)» σε «Οριστικοποιημένη», αλλά επανέρχεται στο στάδιο της προσωρινής αίτησης.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς και οριστικοποιηθεί η αίτηση (ανεξαρτήτως του πλήθους των ιδιοκτητών) αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα στον/στους ιδιοκτήτες μέσω των οποίων ενημερώνονται για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων, τα στοιχεία κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα με ευθύνη του κατόχου, ο οποίος έχει και την υποχρέωση να φυλάσσει το όχημα σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο. Τα ακριβή στοιχεία του εν λόγω χώρου δηλώνονται υπευθύνως κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσης του οχήματος σε ακινησία με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή την οριστικοποίηση της αίτησης, μπορείτε να μεταβείτε εκ νέου στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ακινησίας, ώστε αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε την αίτηση ή να τυπώσετε την υφιστάμενη (pdf), ενώ πλέον δεν παρέχεται το δικαίωμα διαγραφής, όπως ίσχυε στις προηγούμενες καταστάσεις της αίτησης.

Για να τροποποιήσετε την αίτηση επιλέγετε τη δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης, η οποία παίρνει νέο αριθμό. Εντός της ίδιας ημέρας από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αρχικής αίτησης παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του συνόλου των στοιχείων της αίτησης, εξαιρουμένου φυσικά του αριθμού κυκλοφορίας.

Αν έχει παρέλθει η μια ημέρα, έχετε δικαίωμα να τροποποιήσετε μόνο το πεδίο, μέσω του οποίου δηλώνεται αν ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόμενος ή παραχωρηθείς.

Ο κύκλος διαχείρισης μιας τροποποιητικής δήλωσης είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν της αρχικής δήλωσης, μέχρι και αυτή να οριστικοποιηθεί με τη σειρά της.

Σημαντικές διευκρινήσεις για την κατάθεση πινακίδων

 

– Το όχημα πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία πριν το πέρας της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας.

– Το όχημα μπορεί να τεθεί σε ακινησία ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης του οφείλει τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος ή προηγουμένων ετών.

– Για να τεθεί ένα όχημα σε ψηφιακή ακινησία, θα πρέπει να βρίσκονται σε ακινησία οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας να βρίσκονται στην κατοχή σας.

– Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί οι πινακίδες, δε θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ το όχημά παύει να θεωρείται τεκμήριο στη φορολογική σας δήλωση. Η μόνη προϋπόθεση για αυτό είναι να καταθέσετε αντίγραφο της αίτησης ακινησίας στη φορολογική σας δήλωση.

– Για να επανέλθει το όχημα σε κυκλοφορία θα πρέπει να προχωρήσετε σε ψηφιακή άρση ακινησίας, μέσα από την ίδια πλατφόρμα.

Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο