Αντικατάσταση Πινακίδων

Αντικατάσταση Πινακίδων

Εάν επιθυμείτε την αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας σας για οποιοδήποτε λόγο, όπως φθορά, κλοπή ή καταστροφή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Περιφέρεια ή ΚΕΠ για να πραγματοποιήσετε την έκδοσή τους, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για το νησί της Κρήτης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο, στα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία για την αντικατάσταση πινακίδων θα πρέπει να προσκομίσετε έντυπο παράβολο από την Δ.Ο.Υ. ή την ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο, με τα παρακάτω κόστη:

  • Εάν προχωρήσετε σε αντικατάσταση πινακίδων για πρώτη φορά το κόστος παραβόλου ανέρχεται στην τιμή των τριάντα (30) ευρώ
  • Εάν αφορά σε δεύτερη ή τρίτη αντικατάσταση το κόστος παραβόλου ανέρχεται στην τιμή των εξήντα (60) ευρώ

Για εταιρικά οχήματα θα χρειαστείτε ακόμη την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή το ΦΕΚ εκπροσώπησης. Στην περίπτωση που αφορά ΦΙΧ, ΛΙΧ, Τρικ. ΦΙΧ ή ΕΔΧ, απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Επιγραμματικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας είναι τα εξής:

Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.
Πληρωμή Παράβολου
Σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ο.Υ. ή από την ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο.
Επιστροφή Πινακίδων
Αφορά περιπτώσεις φθοράς ή καταστροφής. Αν χαθεί μία από τις πινακίδες, πρέπει να κατατεθεί και η άλλη.
Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.
Πληρωμή Παράβολου
Σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ο.Υ. ή από την ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο.
Επιστροφή Πινακίδων
Αφορά περιπτώσεις φθοράς ή καταστροφής. Αν χαθεί μία από τις πινακίδες, πρέπει να κατατεθεί και η άλλη.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επανέκδοση πινακίδων με τον προηγούμενο αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας. Μετά την απώλεια θα παραλάβετε νέα νούμερα.

Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, μιας και σε αυτή θα αναγράφεται τόσο ο παλιός αριθμός κυκλοφορίας σας, όσο και ο καινούργιος. Ακόμη, στο ειδικό πεδίο «παρατηρήσεις» θα αναγράφεται το λεκτικό «Αντικατάσταση Πινακίδων».

Οφείλεται να ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρία που συνεργάζεστε για την αλλαγή στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας, ώστε να ενημερώσει και αυτή με τη σειρά της το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφερειακή αρχή, δε δύναται να υπάρξει συγκεκριμένος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Εξαρτάται (σε απόλυτο βαθμό) από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών σε ΚΕΠ, με τη μόνη διαφορά πως στην δεύτερη περίπτωση τα ΚΕΠ θα σας ενημερώσουν για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Downloads

Όλα τα συνοδευτικά αρχεία του άρθρου:

Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων

Σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση πινακίδων του οχήματός σας.

Αρχείο PDF
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο