Παιδί στο Αυτοκίνητο

Παιδί στο Αυτοκίνητο

Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία προτεραιότητα για κάθε γονέα.

Θα μπορούσε ο οποιοδήποτε λοιπόν να υποθέσει πως κάτι αντίστοιχο θα ισχύει και σε ότι αφορά το παιδί στο αυτοκίνητο και τα μέσα προστασίας γι’ αυτό.

Σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Αττική οδός, δείχνει δυστυχώς πως μόνο ένας (1) στους τέσσερις (4) γονείς χρησιμοποιεί παιδικό κάθισμα για το παιδί του, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που αγνοούν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, αλλά και τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. σε σχέση με την παραμονή των παιδιών στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τη μεταφορά μωρών και ανηλίκων;

 

Οι οδηγίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ασφαλή μεταφορά μωρών και ανηλίκων είναι αρκετά συγκεκριμένες.

Αναλυτικότερα, ο Κ.Ο.Κ. αναφέρεις πως «για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο, είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω οδηγίας το πρόστιμο που θα επιβαρυνθεί ο οδηγός είναι 83 ευρώ».

Σε άλλο σημείο του νόμου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «απαγορεύεται η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους».

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει κανόνες και για τους γονείς, τονίζοντας την υποχρεωτικότητα της χρήσης παιδικών καθισμάτων στο πίσω μέρος της καμπίνας του αυτοκινήτου και μόνο, ενώ απαραίτητη είναι και η χρήση ζώνης ασφαλείας στον συνοδό γονέα που κάθεται μπροστά.

Ο βασικότερος λόγος που οφείλετε να χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας, τόσο σε εσάς όσο και στα παιδιά σας είναι για την περισσότερη δυνατή προστασία τους, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύετε το παιδί σας στο να αποκτήσει σωστή οδική συμπεριφορά στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει πως «στην περίπτωση που οι ανήλικοι επιβάτες πρέπει να αποχωριστούν τα ειδικά καθίσματα, λόγω ηλικίας, τότε θα πρέπει να δένονται πάντα με ζώνη ασφαλείας στο πίσω κάθισμα και σε καμία περίπτωση στο κάθισμα του συνοδηγού, τουλάχιστον έως την ηλικία των δώδεκα (12) ετών».

Πιο συγκεκριμένα, «τα παιδιά από πέντε (5) ετών, έως και εικοσιπέντε (25) κιλά, πρέπει να τοποθετούνται σε κάθισμα που βλέπει προς τα εμπρός, ενώ παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μεταξύ έξι (6) έως δεκατριών (13) ετών και από είκοσι δύο (22) μέχρι τριάντα έξι (36) κιλά, πρέπει να τοποθετούνται σε ανυψωτικό κάθισμα. Επιπλέον, τα παιδία ύψους εκατόν τριάντα πέντε (135) έως εκατόν πενήντα (150) εκατοστών, επιτρέπεται να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικους, αλλά είναι υποχρεωτικό να στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου».

Ποια είναι τα είδη και ποιες οι προδιαγραφές παιδικών καθισμάτων;

 

Για να είστε σίγουροι πως προσφέρετε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο παιδί σας, πρέπει να επιλέξετε το καταλληλότερο παιδικό κάθισμα για τις ανάγκες σας.

Αρκετοί θεωρούν πως το παιδικό κάθισμα αφορά παιδιά έως έξι (6) ετών, ενώ αγνοούν πως τα συστήματα ασφαλείας της συντριπτικής πλειοψηφίας των αυτοκινήτων είναι κατασκευασμένα για επιβάτες ύψους εκατόν τριάντα πέντε (135) εκατοστών και πάνω.

Τα πιο αξιόπιστα παιδικά καθίσματα πρέπει να φέρουν σήμανση «ECE R44/03» ή μεταγενέστερη αυτής, να έχουν σε ευδιάκριτα σημεία τα όρια βάρους και ηλικίας που μπορούν να υποστηρίξουν, αλλά και την ένδειξη συμβατότητας «UNIVERSAL» για όλα τα οχήματα.

Σαφώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παιδικών καθισμάτων και ξεχωρίζουν από τους τρόπους που αυτά χρησιμοποιούνται από τους γονείς:

Κατηγορία 0: Μηδέν (0) έως δέκα (10) κιλά, με σύσταση ηλικίας από τη γέννηση του παιδιού έως έξι (6) – εννιά (9) μηνών. Ο προσανατολισμός του καθίσματος θα πρέπει να είναι προς τα πίσω.

Κατηγορία 0+: Μηδέν (0) έως δεκατρία (13) κιλά, με σύσταση ηλικίας από τη γέννηση του παιδιού έως δώδεκα (12) – δεκαπέντε (15) μηνών. Ο προσανατολισμός του καθίσματος θα πρέπει να είναι προς τα πίσω.

Κατηγορία 1: Εννιά (9) έως δεκαοχτώ (18) κιλά, με σύσταση ηλικίας από περίπου εννιά (9) μηνών έως περίπου τεσσάρων (4) ετών.

Κατηγορία 2: Δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) κιλά, με σύσταση ηλικίας από περίπου τεσσάρων (4) ετών έως περίπου δώδεκα (12) ετών.

Κατηγορία 3: Είκοσι δύο (22) έως τριάντα έξι (36) κιλά, με σύσταση ηλικίας από έξι (6) περίπου ετών έως δεκατριών (13) ετών.

Υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή δηγία για τα παιδικά καθισματα στο αυτοκίνητο;

 

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επωνυμία «i-SIZE / ECE R129», τονίζει πως η σωστή επιλογή του παιδικού καθίσματος πρέπει να γίνεται με γνώμονα το ύψος του παιδιού.

Ακόμη, τονίζει πως το παιδικό κάθισμα να πρέπει να τοποθετείται με το μέτωπο του παιδιού προς τα πίσω, καθώς με το συγκεκριμένο τρόπο έχει αποδειχθεί ότι παρέχεται μέγιστη δυνατή προστασία στις ισχυρότερες δυνάμεις μετωπικής και πλάγιας σύγκρουσης, ενώ προστατεύει αποτελεσματικά το κεφάλι και τον αυχένα του παιδιού.

Πως προστατεύουμε ένα έμβρυο κατά τις οδικές μετακινήσεις μας;

 

Αρκετοί κατασκευαστές έχουν προβλέψει να καλύψουν και αυτή την περίπτωση, προσφέροντας στην αγορά ειδική ζώνη για εγκύους.

Χρησιμοποιώντας αυτό το αξεσουάρ, το οποίο προσαρμόζεται στην υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας, επιτυγχάνεται η συγκράτηση της ζώνης ισχίου κάτω από την κοιλία.

Με αυτόν τον τρόπο, η πίεση σε περίπτωση τρακαρίσματος μεταφέρεται στον πύελο, μακριά από την κοιλιά και το έμβρυο.

Συμβουλές ασφαλείας για τη σωστή χρήση των παιδικών καθισμάτων

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε επιγραμματικά τις σημαντικότερες συμβουλές για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση παιδικών καθισμάτων στο αυτοκίνητό σας.

Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές και εφαρμόζοντάς τες σε συνεχή βάση, θα έχετε αποτρέψει κατά 71% την πιθανότητα θανατηφόρου ατυχήματος και κατά τις 67% τους βαρείς τραυματισμούς:

  • Τα παιδιά πρέπει να κάθονται πάντα πίσω, στο ειδικό κάθισμα ασφαλείας, με την ειδική ζώνη ασφαλείας
  • Χρησιμοποιείστε πάντα κάθισμα κατάλληλο για την ηλικία και το βάρος του παιδιού σας, με τα ειδικά σήματα στη συσκευασία
  • Ποτέ μη δένετε δύο παιδιά μαζί σε μία ζώνη ασφαλείας
  • Ασφαλίστε τα παιδιά σας στα παιδικά καθίσματα, ακόμη και για τις πιο σύντομες διαδρομές
  • Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα σε κάθισμα με ενεργοποιημένο αερόσακο
  • Μην αφήνετε τα παιδιά σας να ανοίγουν τα παράθυρα και να βγάζουν τα χέρια ή το κεφάλι τους έξω
  • Τα παιδιά σας δεν πρέπει να παραμένουν μόνα τους στο αυτοκίνητο ούτε για ελάχιστο χρονικό διάστημα
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο