Συχνές Ερωτήσεις

Δινουμε απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις σας, απορίες που καλούμαστε να απαντήσουμε σε καθημερινή βάση.

Συχνές Ερωτήσεις

Δινουμε απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις σας, απορίες που καλούμαστε να απαντήσουμε σε καθημερινή βάση.

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας. Σε περίπτωση που δε βρίσκετε απάντηση στο ερώτημά σας, μη διστάσετε να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας. Σε περίπτωση που δε βρίσκετε απάντηση στο ερώτημά σας, μη διστάσετε να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τον όρο «έλεγχος ΚΤΕΟ» περιγράφουμε μία αναλυτική και γρήγορη διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου το οχήματός σας, σε όλα του τα σημεία: μηχανικά μέρη, αναλώσιμα μέρη καθώς και τυχόν νομοθετικές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο της πληρέστερη καταγραφή της κατάστασης του οχήματός σας.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου στα Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης διαρκεί ανάλογα με την κατηγορία οχήματος που έχετε στην κατοχή σας και κυμαίνεται από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) λεπτά.

Κάθε καινούργιο όχημα οφείλει να περάσει από τεχνικό έλεγχο με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της 1ης άδειας και στη συνέχεια κάθε δύο (2) χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα είναι τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα ταξί και τα ασθενοφόρα.

Είμαστε η μεγαλύτερη και η πιο σύγχρονη αλυσίδα ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Κρήτη, ενώ διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία που διασφαλίζουν έναν ποιοτικό τεχνικό έλεγχο, γρήγορα και άνετα.

Ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών των Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης παραμένουν σταθερά ανά τα χρόνια, ενώ ανά διαστήματα υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις και προσφορές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τιμές μας καλώντας μας στο πενταψήφιο αριθμό τηλεφώνου της εταιρίας 10787.

Φυσικά, το ίδιο το δελτίο τεχνικού ελέγχου είναι και κάρτα καυσαερίων, με ισχύ ενός (1) έτους για τα ελαφρά οχήματα και έξι (6) μηνών για τα βαρέα οχήματα και τα οχήματα δημοσίας χρήσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας εξαρτώνται από την κατηγορία και το είδος ελέγχου του οχήματός σας. Στα ελαφρά οχήματα (έως 3,5 τόνους και δίκυκλα άνω των 50 κυβικών) τα βασικά δικαιολογητικά είναι η άδεια κυκλοφορίας, η ταυτότητα αυτού που προσκομίζει το αυτοκίνητο και το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. Για τα βαρέα οχήματα (άνω των 3,5 τόνων) είναι πιθανό να απαιτηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης το όχημά του για τον τεχνικό έλεγχο. Θα πρέπει όμως να έχει μαζί του ένα νομιμοποιητικό έγγραφο που επαληθεύει την ταυτότητά του: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα / αργία, τότε η εν λόγω ημερομηνία μεταφέρεται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για κάθε μία από τις κατηγορίες οχημάτων υπάρχει ένα περιθώριο εφτά (7) ημερών πέραν της ημερομηνίας λήξης του δελτίου τεχνικού ελέγχου.

Σε περίπτωση ετεροχρονισμένης διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου στο όχημά σας, θα πρέπει να καταβάλετε πρόστιμο – υπό τη μορφή παραβόλου – το οποίο εξαρτάται άμεσα από την κατηγορία του οχήματός σας, το χρόνο καθυστέρησης και τον τύπο του ελέγχου.

Για το εν λόγω πρόστιμο προβλέπονται βέβαια κάποιες εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως τη δήλωση ακινησίας, νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, κλοπή, αφαίρεση πινακίδων κ.ά.

Πέρα από το παραπάνω πρόστιμο κινδυνεύετε και με πρόστιμο ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ από την Τροχαία, σε περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματός σας θα πρέπει να υπάρχει δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ.

Φυσικά και ισχύει. Πέραν τούτου, με το πέρας του τεχνικού ελέγχου, οι συνεργάτες της αλυσίδας Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης κολλούν στην πινακίδα σας ένα ειδικό αυτοκόλλητο σήμα (Ε.Σ.Τ.Ε.) διεθνούς τύπου και αναγνωρίσιμο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε, εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας, το κατάστημα της αλυσίδας Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση για επανέκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και ένα νομιμοποιητικό έγγραφο που επαληθεύει την ταυτότητά σας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

Με τον όρο «έλεγχος ΚΤΕΟ» περιγράφουμε μία αναλυτική και γρήγορη διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου το οχήματός σας, σε όλα του τα σημεία: μηχανικά μέρη, αναλώσιμα μέρη καθώς και τυχόν νομοθετικές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο της πληρέστερη καταγραφή της κατάστασης του οχήματός σας.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου στα Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης διαρκεί ανάλογα με την κατηγορία οχήματος που έχετε στην κατοχή σας και κυμαίνεται από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) λεπτά.

Κάθε καινούργιο όχημα οφείλει να περάσει από τεχνικό έλεγχο με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της 1ης άδειας και στη συνέχεια κάθε δύο (2) χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα είναι τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα ταξί και τα ασθενοφόρα.

Είμαστε η μεγαλύτερη και η πιο σύγχρονη αλυσίδα ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Κρήτη, ενώ διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία που διασφαλίζουν έναν ποιοτικό τεχνικό έλεγχο, γρήγορα και άνετα.

Ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών των Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης παραμένουν σταθερά ανά τα χρόνια, ενώ ανά διαστήματα υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις και προσφορές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τιμές μας καλώντας μας στο πενταψήφιο αριθμό τηλεφώνου της εταιρίας 10787.

Φυσικά, το ίδιο το δελτίο τεχνικού ελέγχου είναι και κάρτα καυσαερίων, με ισχύ ενός (1) έτους για τα ελαφρά οχήματα και έξι (6) μηνών για τα βαρέα οχήματα και τα οχήματα δημοσίας χρήσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας εξαρτώνται από την κατηγορία και το είδος ελέγχου του οχήματός σας. Στα ελαφρά οχήματα (έως 3,5 τόνους και δίκυκλα άνω των 50 κυβικών) τα βασικά δικαιολογητικά είναι η άδεια κυκλοφορίας, η ταυτότητα αυτού που προσκομίζει το αυτοκίνητο και το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. Για τα βαρέα οχήματα (άνω των 3,5 τόνων) είναι πιθανό να απαιτηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης το όχημά του για τον τεχνικό έλεγχο. Θα πρέπει όμως να έχει μαζί του ένα νομιμοποιητικό έγγραφο που επαληθεύει την ταυτότητά του: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα / αργία, τότε η εν λόγω ημερομηνία μεταφέρεται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για κάθε μία από τις κατηγορίες οχημάτων υπάρχει ένα περιθώριο εφτά (7) ημερών πέραν της ημερομηνίας λήξης του δελτίου τεχνικού ελέγχου.

Σε περίπτωση ετεροχρονισμένης διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου στο όχημά σας, θα πρέπει να καταβάλετε πρόστιμο – υπό τη μορφή παραβόλου – το οποίο εξαρτάται άμεσα από την κατηγορία του οχήματός σας, το χρόνο καθυστέρησης και τον τύπο του ελέγχου.

Για το εν λόγω πρόστιμο προβλέπονται βέβαια κάποιες εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως τη δήλωση ακινησίας, νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, κλοπή, αφαίρεση πινακίδων κ.ά.

Πέρα από το παραπάνω πρόστιμο κινδυνεύετε και με πρόστιμο ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ από την Τροχαία, σε περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματός σας θα πρέπει να υπάρχει δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ.

Φυσικά και ισχύει. Πέραν τούτου, με το πέρας του τεχνικού ελέγχου, οι συνεργάτες της αλυσίδας Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης κολλούν στην πινακίδα σας ένα ειδικό αυτοκόλλητο σήμα (Ε.Σ.Τ.Ε.) διεθνούς τύπου και αναγνωρίσιμο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε, εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας, το κατάστημα της αλυσίδας Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση για επανέκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και ένα νομιμοποιητικό έγγραφο που επαληθεύει την ταυτότητά σας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και ένας από τους συνεργάτες μας θα προσπαθήσει να λυσεί οποιεσδήποτε απορίες έχετε.
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο