Διόρθωση Αριθμού Πλαισίου

Διόρθωση Αριθμού Πλαισίου

Με την διόρθωση αριθμού πλαισίου περιγράφουμε τη διαδικασία κατά την οποία διορθώνουμε τον αριθμό πλαισίου ενός οχήματος που αναγράφεται πάνω στην άδεια κυκλοφορίας του.

Ο αριθμός πλαισίου έχει την ίδια χρήση που έχει και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας στον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν μοναδικό 17ψήφιο αριθμό που πρακτικά ταυτοποιεί το κάθε όχημα που βρίσκεται σε κυκλοφορία.

Ο αριθμός αυτός χαράσσεται από το εργοστάσιο παραγωγής σε ένα σημείο του οχήματος, σημείο που διαφέρει από μάρκα σε μάρκα και από μοντέλο σε μοντέλο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τον αριθμό πλαισίου μπορείτε να τον βρείτε και σε άλλα πιο ευδιάκριτα σημεία, όπως π.χ. στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου κ.ά.

Αποτελεί συχνό φαινόμενο, ο αριθμός αυτός να αναγράφεται λανθασμένα πάνω στην άδεια κυκλοφορίας, κάτι που τις περισσότερες φορές εντοπίζεται από το ΚΤΕΟ.

Κάθε ΚΤΕΟ είναι υποχρεωμένο από το νόμο να ελέγξει όλα τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας και να τα τακτοποιήσει με το εκάστοτε όχημα.

Στην περίπτωση λοιπόν που παρουσιαστεί ένα λάθος στην αναγραφή του αριθμού στην άδεια κυκλοφορίας, οφείλετε να μεταβείτε στην οικεία περιφέρεια και να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διόρθωση αριθμού πλαισίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Άδεια Κυκλοφορίας
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και φωτοτυπία αυτής.
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
Εκδίδεται από το ΚΤΕΟ και έχει αναφορά έλλειψης για λάθος αριθμο πλαισίου.
Άδεια Κυκλοφορίας
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και φωτοτυπία αυτής.
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
Εκδίδεται από το ΚΤΕΟ και έχει αναφορά έλλειψης για λάθος αριθμο πλαισίου.

Η σωστή καταγραφή του αριθμού πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος, όπως και κάθε άλλο στοιχείο αυτής, είναι πολύ σημαντική και πρέπει να διορθώνεται άμεσα.

Η διόρθωση αριθμού πλαισίου δεν απαιτεί καμία πληρωμή παράβολου.

Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο