Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα χρειαστείτε ένα αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για περιπτώσεις όπως: έχετε χάσει την άδεια κυκλοφορίας, σας την έχουν κλέψει ή έχει φθαρεί και δε διαβάζεται.

Αν βρεθείτε σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προχωρήσετε σε έκδοση νέας άδειας, μέσα από τη διαδικασία που θα σας περιγράψουμε παρακάτω.

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας εκδίδεται από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Κρήτης ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αγκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Για την έκδοσή του, το αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας δεν απαιτεί την έκδοση κάποιου παράβολου, παρά μόνο την κατάθεση των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.
Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.

Επιπλέον για εταιρείες χρειάζεται η ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης.

Αν πρόκειται για ΦΙΧ, ΛΙΧ, Τρικ, ΦΙΧ, ή ΕΔΧ, απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο εκτός από Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν μπορεί να υπογραφεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο αν είναι εφοδιασμένο με Γενικό ή Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο οποίο ρητά δίνεται το δικαίωμα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης ( Αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ).

Downloads

Όλα τα συνοδευτικά αρχεία του άρθρου:

Αίτηση για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

Σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση αντίγραφου άδειας κυκλοφορίας.

Αρχείο PDF
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο