Υποχρεωτικός Εξοπλισμός

Υποχρεωτικός Εξοπλισμός

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που δε γνωρίζουν ποιος είναι ο υποχρεωτικός εξοπλισμός που οφείλουν να έχουν στο αυτοκίνητό τους.

Ποιο είναι δηλαδή το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν για να προστατέψουν την ασφάλεια τη δική τους και των επιβατών, καθώς και να υπακούσουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) προβλέπει πως ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός που πρέπει να βρίσκεται σε ένα όχημα είναι:

 • Προειδοποιητικό τρίγωνο
 • Φαρμακείο αυτοκινήτου
 • Πυροσβεστήρας
 • Ρεζέρβα
 • Δεύτερο ζευγάρι γυαλιά οράσεων (για την περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης φέρει τον κωδικό 01 – οδήγηση με γυαλιά)

Ας δούμε αναλυτικά τα επιμέρους τμήματα που περιλαμβάνει ο υποχρεωτικός εξοπλισμός:

Προειδοποιητικό τρίγωνο

 

Χρησιμοποιείται ως μια μορφή προειδοποίησης για τους διερχόμενους οδηγούς, κυρίως για κίνδυνο από ακινητοποιημένο όχημα.

Αν το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί αναγκαστικά (βλάβη ή ατύχημα) στο οδόστρωμα σε θέση όπου απαγορεύεται η στάθμευση, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου τόσο για τη δική σας ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι στην ουσία μια τριγωνική πινακίδα με συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές, ώστε να είναι εύκολα ορατό και την ημέρα και τη νύχτα.

Πότε και που τοποθετείται
 

Εάν το όχημά σας ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία, υποχρεούστε να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να το μετακινήσετε εκτός του οδοστρώματος.

Αν δεν μπορείτε, οφείλετε να τοποθετήσετε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση εκατό (100) τουλάχιστον μέτρων πίσω από το όχημα και κατά τη νύχτα να έχετε αναμμένα τα φώτα θέσης. (Κ.Ο.Κ. , Άρθρο 29, παρ. 3). Επιπρόσθετα, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε και τα φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm), ώστε να καταστεί το όχημα ακόμα πιο ορατό για την ασφάλεια όλων.

Η τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο απόστασης των 100 μέτρων μεταξύ ακινητοποιημένου οχήματος και προειδοποιητικού τριγώνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εξασφαλίσει στους διερχόμενους οδηγούς τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης, για να αποφύγουν το ακινητοποιημένο όχημα και να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα είτε με το ακινητοποιημένο όχημα είτε με άλλα διερχόμενα οχήματα.

Παρατηρείται επίσης συχνά το φαινόμενο, σε περίπτωση μικροατυχημάτων, όπου τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ελάχιστη έως καθόλου βλάβη και διατηρούν τη δυνατότητα μεταφοράς εκτός του οδοστρώματος, οι οδηγοί τους να τα ακινητοποιούν για παράδειγμα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και μάλιστα χωρίς προειδοποιητικό τρίγωνο για να λογομαχήσουν επί του οδοστρώματος ή για να περιμένουν την τροχαία ή την ασφαλιστική, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να προκληθούν ακόμα σοβαρότερα ατυχήματα ή και κάποιο δυστύχημα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγετε τέτοιες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των γύρω σας.

Συνεπώς, η ακινητοποίηση οχημάτων επί του οδοστρώματος πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες ασφάλειας, όπως η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου και η απομάκρυνση των επιβατών των οχημάτων από το οδόστρωμα.

Πυροσβεστήρας

 

Η πρόκληση πυρκαγιάς σε ένα όχημα με μηχανή εσωτερικής καύσης είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος και μπορεί να προκληθεί από αρκετούς λόγους: βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση μηχανής, διαρροή στο καύσιμο κ.ο.κ.

Γίνεται ευκόλως αντιληπτό πως ο πυροσβεστήρας είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του υποχρεωτικού εξοπλισμού που πρέπει να φέρει ένα όχημα, ειδικά αν συνυπολογιστεί το χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησής του.

Η χρήση πυροσβεστήρα και η σωστή συντήρησή είναι επιβεβλημένη από το νόμο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Από το νόμο ορίζονται τρεις (3) τύπο φορητών πυροσβεστήρων:

Πυροσβεστήρες Τύπου 1
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.

Πυροσβεστήρες Τύπου 2
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C

Πυροσβεστήρες Τύπου 3
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.

Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση πυροσβεστήρα
 

– Στην περίπτωση χρήσης πυροσβεστήρα για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο όχημά σας, θα πρέπει να έχετε στην πλάτη σας τον αέρα.

– Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός πυροσβεστήρες, χρησιμοποιείστε τους μαζί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

– Αν η πυρκαγιά οφείλεται σε υγρά καύσιμα, θα πρέπει να ακολουθείτε μια διαδρομή από κάτω προς τα πάνω. Να στοχεύσετε δηλαδή στη βάση της πυρκαγιάς και κοντά στο σημείο της διαρροής.

– Μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς αναμένετε μερικά λεπτά μιας και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

– Αφού χρησιμοποιήσετε τον πυροσβεστήρα θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε αναγόμωσή του.

– Η διάρκεια ζωής ενός πυροσβεστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) χρόνια.

Φαρμακείο αυτοκινήτου

 

Ακόμη ένα από τα σημαντικά «κομμάτια» του υποχρεωτικού εξοπλισμού που υποχρεούνται να προμηθεύονται οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί των οχημάτων.

Το νομικό πλαίσιο ορίζει, πέραν της υποχρεωτικότητας, την ύπαρξη συγκεκριμένου υγειονομικού υλικού μέσα στο φαρμακείο του αυτοκινήτου.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η σωστή επιλογή φαρμακείο είναι σημαντική, μιας και πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά υλικά που ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου πρέπει να αποτελείται από τα εξής είδη:

 • Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστον
 • Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες
 • Ένα (1) καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
 • Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους
 • Δύο (2) αιμοστατικούς επιδέσμους
 • Ένα (1) φιαλίδιο με 200 γραμμάρια, τουλάχιστον, οινόπνευμα και
 • Ένα φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστον, Mercurochrome.

Για τα οχήματα δε που ανήκουν σε γιατρούς προβλέπονται επιπλέον είδη, κυρίως φαρμακευτικής φύσεως:

 • Τρεις (3) σύριγγες μιας χρήσεως και ένα πριονάκι θραύσεως φυσίγγων
 • Τρεις (3) φύσιγγες Atropine Sulfare
 • Τρεις (3) φύσιγγες Diethylamide-Pyridine-3-Carboxylic Acid
 • Ένα (1) σωληνάριο αλοιφή N-Phenyl-N-Benzyl-4-Amino-1-Methylpiperidin
 • Τρεις (3) φύσιγγες Chlorpromazine Hydrochloride
 • Ένα (1) κουτί δισκία Acetylsalicylic Acid
 • Ένα (1) κουτί 5,7Dichlord-8-Hydroxyquinaldine
 • Ένα (1) κουτί δισκία Trinirtine 1%
 • Δέκα (10) δισκία Hyoscine-n-Butyl Bromide
 • Δέκα (10) δισκία-7-Chloro-1,3-Dihydro-1-Methyl-5-Phenyl-2H-1,4-Benzodiazepin-2-One

Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να ελέγχει την ημερομηνία λήξεως των υλικών, να τα ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μεριμνά ώστε να μην παραμένουν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή/και υγρασίας.

Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο