Ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG)

Ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG)

Σε περίπτωση που κρίνετε σκόπιμη την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης από το όχημά σας, οφείλετε να πραγματοποιήσετε τον αντίστοιχο έλεγχο απεγκατάστασης προκειμένου να αντικατασταθεί η υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας με καινούργια, στην οποία θα αναγράφεται το σωστό είδος καυσίμου.

Ο έλεγχος απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης πραγματοποιείται αποκλειστικά σε καταστήματα ΚΤΕΟ.

Όπως και στον έλεγχο εγκατάστασης, έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για ολοκληρώσετε τη διαδικασία ελέγχου απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης από τον μηχανικό. 
  • Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης)
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ

Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, χορηγείται πρακτικό έγκρισης της διασκευής το οποίο εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:

  • Το πρακτικό έγκρισης της διασκευής.
  • Την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την απεγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης. 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας διαγράφοντας από χρησιμοποιούμενο καύσιμο το υγραέριο LPG.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλαμβάνει την νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 
 
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο