Άρση Ακινησίας

Άρση Ακινησίας

Για την άρση ακινησίας του οχήματός σας (αυτοκινήτου ή μηχανής) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή myCAR της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα μόνο για οχήματα που εμφανίζονται «σε ακινησία» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet του ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία για την άρση ακινησίας είναι ίδια με αυτή της κατάθεσης πινακίδων, με τη μόνη διαφορά ότι δεν προβλέπεται διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση που η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την άρση ακινησίας;

Για να ολοκληρώσετε την άρση ακινησίας θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση, καθώς και να μεριμνήσετε για την ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης.

Εάν τα τέλη δεν έχουν εξοφληθεί, εμφανίζεται ένα κουμπί, μέσω του οποίου μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο των τελών και τον σωστό κωδικό πληρωμής.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου πραγματοποιείται μέσω web service, σε απευθείας σύνδεση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών.

Πόσο κοστίζουν τα τέλη κυκλοφορίας;

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κόστη τελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανών για το έτος 2023.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τις μηχανές που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως και την 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό τους.

Οι τιμές που εμφανίζονται στο δεξιά κομμάτι του πίνακα αφορούν στο έτος πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα:

Κυβισμός σε κ.ε.
έως 2000
2001 έως 2005
2006 έως 10/2010
έως 300 κ.ε.
22 €
22 €
22 €
από 301 κ.ε. έως 785 κ.ε.
55 €
55 €
55 €
από 786 κ.ε. έως 1071 κ.ε.
120 €
120 €
120 €
από 1072 κ.ε. έως 1357 κ.ε.
135 €
135 €
135 €
από 1358 κ.ε. έως 1548 κ.ε.
225 €
240 €
255 €
από 1549 κ.ε. έως 1738 κ.ε.
250 €
265 €
280 €
από 1739 κ.ε. έως 1928 κ.ε.
280 €
300 €
320 €
από 1929 κ.ε. έως 2357 κ.ε.
615 €
630 €
690 €
από 2358 κ.ε. έως 3000 κ.ε.
820 €
840 €
920 €
από 3001 κ.ε. έως 4000 κ.ε.
1.025 €
1.050 €
1.150 €
από 4001 κ.ε. και άνω
1.230 €
1.260 €
1.380 €

Για τα επιβατικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010 και έπειτα, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ. / χλμ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ
0 - 90 (γρ. / χλμ.)
0,00 €
91 - 100 (γρ. / χλμ.)
0,90 €
101 - 120 (γρ. / χλμ.)
0,98 €
121 - 140 (γρ. / χλμ.)
1,20 €
141 - 160 (γρ. / χλμ.)
1,85 €
161 - 180 (γρ. / χλμ.)
2,45 €
181 - 200 (γρ. / χλμ.)
2,78 €
201 - 250 (γρ. / χλμ.)
3,05 €
άνω των 251 (γρ. / χλμ.)
3,72 €
για τα Ε.Ι.Χ ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα)
140 €

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Μπορείτε να τις δείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας στον κωδικό V.7. Η τιμή αφορά CO2 (gr/km).

Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CΟ2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172 γρ/χλμ, τότε τα τέλη του είναι 172×2,45=421,40 €.Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο